Vážení uchazeči o studium na naší škole,

i v letošním roce budeme pořádat Konzultace k přijímacím zkouškám, které se budou konat v březnu a dubnu 2024. Konzultace budou probíhat vždy odpoledne, pravděpodobně v úterý a čtvrtek, těsně před přijímacími zkouškami.

Přihlásit se mohou pouze uchazeči, kteří budou na naši školu podávat přihlášku ke studiu.

Dvě konzultace budou věnovány českému jazyku, dvě matematice. Konzultace nabízíme jako celek, není možné si vybrat jen určitý den. Cena konzultací bude pravděpodobně 400,- Kč.

Bližší informace budou na Dnu otevřených dveří 7. 12. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin a na webových stránkách školy.

Upozorňujeme, že termín pro podávání přihlášek ke studiu, v souladu s návrhem vyhlášky, bude pravděpodobně do 20. 2. 2024.