Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivit rozvíjejících ICT dovednosti.

Aktivity projektu probíhají v několika oblastech:

  1. Tandemová výuka v polytechnických předmětech , která podpoří především přípravu nadaných žáků na olympiády a soutěže. Tandemová výuka proběhne také v dějepise, anglickém a francouzském jazyce a podpoří tak rozvoj komunikativních dovedností žáků prostřednictvím nácviku divadelního představení.
  2. Spolupráce pedagogů v polytechnických předmětech přispěje k rozvoji a propojení mezioborových vazeb především fyziky a informatiky.
  3. ICT technik je k dispozici učitelům, kteří absolvovali školení „Office 365 – kancelář v kapse“ a začínají používat ve výuce dotykové zařízení.
  4. Žákům s nízkou motivaci nebo ohrožených školním neúspěchem bude poskytnuta podpora mimoškolního doučování v různých předmětech.
  5. V neposlední řadě je projektem podpořena role kariérového poradce a koordinátora se zaměstnavatelem.
  6. Projektem dojde k osobnostnímu rozvoji pedagogů naší školy, především rozšíření znalosti Anglického jazyka, využívání ICT technologii ve výuce a seznámení se s oblastí inkluze ve školním prostředí.