Projekt Inovace krok za krokem

Cílem projektu je docílit zlepšení stavu vzdělávání na Gymnáziu a Střední odborné škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním inovativních digitálních učebních materiálů ve výuce. Kompetence pedagogických pracovníků ohledně využívání ICT ve výuce budou zvýšeny jejich účastí v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v ICT dovednostech. Přímo z projektu budou navíc podpořeni učitelé cizích jazyků, a to metodickým vzděláváním zaměřeným na výuku jazyků prostřednictvím moderních technologií.

Nové učební materiály budou tvořeny, respektive digitalizovány, prostřednictvím ICT vybavení, jehož neustálé zkvalitňování je jednou z priorit školy. Využitím digitálních technologií dojde k vytvoření originálních, názorných a rovněž interaktivních digitálních učebních materiálů (DUMů), které zvýší motivaci žáků a zlepší jejich studijních výsledky. Používání DUMů v hodinách bude vázáno na informační a komunikační technologie, což bude vyžadovat dovybavení vybraných učeben a vybavení dalších novými digitálními technologiemi. Vzniklé materiály budou zveřejněny, což umožní jejich sdílení s dalšími pedagogy.

Nové inovované digitální učební materiály vzniknou pro předměty Informační a výpočetní technologie, Matematika, Deskriptivní geometrie, Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk, Umění a kultura, Dějepis, Základy společenských věd a Chemie.

Hotové sady DUM najdete zde