Dnem 1. 8. 2012 byla podepsána Smlouva o dotaci k projektu Podpora přírodovědných předmětů

Název projektu: Podpora přírodovědných předmětů
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/20.01213
Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj
Partner projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek,
Cihelní 410, příspěvková organizace

 

 

Cílem projektu je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku přírodovědných předmětů, které umožní větší podíl praktické výuky a individuální řešení úloh oproti stávajícím frontálním demonstračním pokusům, u nichž je žák postaven do role pasivního pozorovatele. Realizací projektu bude modernizováno 10 učeben přírodovědných předmětů včetně pořízení vybavení a ve vybraných školách budou realizovány stavební úpravy a úpravy elektroinstalace.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů, ostatní výdaje jsou hrazeny Moravskoslezským krajem.