Žáci tříd 1.A a 1.B, kteří se budou účastnit lyžařského kurzu  mají:

1.splátku  na LSVVZ (Rališka – termín 27.2 – 3.3.2023) 3000,- Kč a musí být zaplacena do 15.11.2022.

 Platba bude zaslána na účet  školy 35434781/0100 (var. symbol 1001, zpráva pro příjemce – jméno žáka+ třída).