Burza učebnic
 

V úterý 5. 9. 2023 se bude konat v prostorách před bufetem a ve třídě vedle bufetu burza učebnic.

1 VH – nakupují prvním ročníky a kvinta (možná přítomnost zákonných zástupců).

2 VH – nakupují druhé ročníky

3 VH – nakupují třetí ročníky

Absolventi nabídnou své učebnice napříč třídami – informaci o této možnosti jim předají bývalí TU/ZTU.

Každý žák si své učebnice nacení a prodává sám. Platby možné pouze hotově.

Nesmí být prodávány učebnice cizích jazyků.

 

Učebnice pro čtyřleté gymnázium 1. ročník zaměření všeobecné a pro kvintu v xlsx
Učebnice pro čtyřleté gymnázium 1. ročník zaměření technické v xlsx
Učebnice pro čtyřleté gymnázium 2. ročník v xlsx
Učebnice pro čtyřleté gymnázium 3. ročník v xlsx
Učebnice pro čtyřleté gymnázium 4. ročník v xlsx