Volitelné předměty pro současný 2. ročník G4 – žáci si volí pro 3. a 4. ročník 2 volitelné předměty (jeden předmět z BLOKU I. a druhý z BLOKU II.)

Bloky volitelných předmětů pro současný 2. ročník v pdf

Náplň volitelných předmětů pro současný 2. ročník v pdf

 

Volitelné předměty pro současný 3. ročník G4 pouze všeobecné zaměření – žáci si volí pro 4. ročník 1 volitelný předmět

Blok volitelných předmětů pro současný 3. ročník v pdf

Náplň volitelných předmětů pro současný 3. ročník v pdf