Výchovný poradce pro oba obory vzdělání:  Mgr. Eva Kristalasová

Konzultační hodiny: úterý 14.10 – 14.30 hod. a pátek 7.30 – 7.50 hod.

Mimo tyto hodiny kdykoliv po domluvě.

Kontakty:
Tel: 558 441 353
kristalasova@gcfm.cz

Odkaz pro zájemce o studium na vysokých školách.


Školní metodik prevence: Mgr. Milena Šrubařová

Konzultační hodiny:  pátek 7.30 – 8.00 hod.

Mimo tyto hodiny v pátek po domluvě.

Kontakty:
Tel: 558 441 388
srubarova@gcfm.cz


Kariérový poradce: Mgr. Lenka Svobodová

Konzultační hodiny:  úterý 14.00 – 15.00 hod.

Mimo tyto hodiny kdykoliv po domluvě.

Kontakty:
Tel: 558 441 375
svobodova@gcfm.cz


Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Stanislava Typovská

Kontakty:
Tel: 558 441 359
typovska@gcfm.cz