Zápis z jednání Klubu rodičů 2. 10. 2023 v pdf.

Plán dotací 2023-24 v pdf.