Metodika zvládání rizikových situací

Zvládání rizikových situací v pdf

 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

Návykové látky v docx

Rizikové chování v dopravě v doc

Poruchy příjmu potravy v pdf

Alkohol v docx

Syndrom CAN v doc

Školní šikana v doc

Kyberšikana v docx

Homofobie v doc

Extrémismus, rasisimus, xenofobie, antisemitismus v doc

Vandalismus v docx

Záškoláctví v docx

Krádeže v doc

Tabák v pdf

Krizové situace spojené s násilím v doc

Netolismus v doc

Sebepoškozování v doc

Nová náboženská hnutí v doc

Rizikové sexuální chování v doc

Příslušnost k sublulturám v doc

Domácí násilí v doc

Hazardní hraní v docx

Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních v pdf

Formulář Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS v docx

Psychika, krize, duševní onemocnění v pdf